Een bijzondere Covid-19-commissie

De leden van het Brussels Parlement hebben op donderdag 16 juli overeenstemming bereikt over de oprichting en samenstelling van een commissie die zich zal buigen over de aanpak van de Covid-19-pandemie. Deze zal na de start van de parlementaire jaar worden opgericht.

De opdracht van de commissie zal erin bestaan lessen te trekken uit de meest acute fase van de Covid-19-crisis om de aanpak van een eventuele toekomstige pandemie in het Brussels Gewest bij te sturen.

Het gaat om een bijzondere commissie, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het uiteindelijke doel van de bijzondere commissie - waarvan de werkingsregels vergelijkbaar zijn met die van de vaste commissies - is om lessen te trekken uit de manier waarop de crisis werd aangepakt, op op gezondheidsvlak en op economisch en sociaal niveau , maar ook op het gebied van organisatie en coördinatie , met name met de lokale spelers.

NL