Burgerparticipatie: Het Brussels Parlement ontvangt de indieners van een petitie over CETA

De Commissie Europese aangelegenheden van het Brussels Parlement ontvangt op donderdag 5 maart om 10.30 uur de heer Theo Mewis, indiener van een burgerpetitie over het CETA-verdrag, in naam van “Initiatives Citoyennes Communes Mercosur-CETA”.

De petitie heeft twee verzoeken: Brussel “CETA-vrije zone” verklaren en een volksraadpleging organiseren over de vraag: “Moet het Brussels Parlement al dan niet stemmen voor het CETA-verdrag?”.

Dit handelsverdrag met Canada moet immers nog worden goedgekeurd door een dertigtal parlementen in Europa, waaronder het Brussels Parlement.

De heer Mewis heeft gebruik gemaakt van zijn petitierecht: een recht dat elke Brusselaar de mogelijkheid biedt om gehoord te worden door het Brussels Parlement zodra zijn/haar petitie voldoende handtekeningen heeft verzameld, eventueel met het oog op een debat in plenaire vergadering.

De afgelopen drie jaar moesten 5000 handtekeningen worden verzameld van mensen die in het Brussels Gewest wonen en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

De petitie die deze donderdag wordt behandeld is echter de enige in drie jaar tijd die aan die voorwaarde voldoet.

Met de wens om de burgerparticipatie te versterken, heeft de voorzitter van het Parlement, Rachid Madrane, ondertussen gevraagd om de vereiste drempel om gehoord te worden door een commissie van het Parlement te verlagen tot 1000 handtekeningen. Dat voorstel kreeg bijval in december 2019.

“Het doet me plezier te zien dat het Parlement dit burgerinitiatief ontvangt”, verheugt Rachid Madrane zich, die overigens voorzitter is van de Commissie Europese aangelegenheden. “Het petitierecht is een van de tools waarmee de Brusselaars zich kunnen laten horen en de aandacht van het Parlement kunnen vestigen op de thema’s die hen na aan het hart liggen. Ik hoop dat wij, door de toegang tot dit recht nog makkelijker te maken, er een echte tool voor machtsdeelname van zullen maken voor alle burgers”.

NL