Brussels parlement: hervatting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie

Zoals aangekondigd, is de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.

Het Bureau van de commissie had eind oktober besloten de hoorzittingen inzake volksgezondheid tijdelijk op te schorten om de actoren uit de eerstelijnszorg en de rusthuizen de kans te geven zich ten volle te wijden aan het beheer van de catastrofale gezondheidssituatie.

Na overleg, heeft het Bureau besloten de werkzaamheden te hervatten en intussen andere betrokkenen te horen.

Donderdag 12 november vanaf 9.00 uur:   

- Bruss'help voor de daklozensector;

- De Ligue de santé mentale;

- De Vereniging van de Bicommunautaire Instellingen van Brussel-Hoofdstad werkend ten voordele van de personen met een handicap.

Donderdag 12 november vanaf 10.30 uur :

- de heer Bernard Clerfayt, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding;

- Mevrouw Barbara Trachte, Staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economische Transitie;

-Actiris.

Het Bureau van de commissie kwam overeen om op 19 november om 9.00 uur opnieuw samen te komen om de verdere werkzaamheden te bespreken.

NL