De toekenning van bijzondere machten heeft de politieke controle op het optreden van de regering tijdens de coronapandemie niet verhinderd

Nu het Brusselse parlement zich opmaakt om de regering voor de tweede keer bijzondere machten toe te kennen, heeft voorzitter Rachid Madrane erop gewezen dat de controle over de regering een fundamentele taak is. Hij benadrukte dat het Brussels Parlement, ondanks de moeilijke en ongekende omstandigheden van de afgelopen maanden, al het mogelijke heeft gedaan om deze te blijven uitoefenen. Het parlement heeft onder meer zijn reglement aangepast om zowel commissievergaderingen als plenaire vergaderingen via videoconferentie te organiseren en om het stemmen op afstand mogelijk te maken.

Ondanks de lockdown, en ondanks het feit dat de gewestregering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bijzondere machten kregen om de crisis te beheren, zijn de Brusselse parlementsleden de controle over de beslissingen en ingrepen van deze twee uitvoerende machten blijven uitoefenen, onder meer met betrekking tot het beheer van de Covid-19-crisis en de gevolgen ervan. 

Zo zijn er sinds februari 2020 niet minder dan:

·         105 interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen;

·         272 schriftelijke vragen;

·         41 actualiteitsvragen

gesteld.

Daarnaast zijn er 24 actualiteitsdebatten gehouden: 21 in de commissies en 3 in plenaire vergadering, waarbij tientallen vragen in verband met crisisbeheersing aan de verschillende ministers en staatssecretarissen zijn gesteld. 

“Het parlement vervult essentiële taken in ons democratische systeem, die het in alle omstandigheden moet kunnen uitvoeren", aldus voorzitter Rachid Madrane. Zelfs wanneer het parlement zich tijdelijk terugtrekt door bijzondere machten toe te kennen, blijven de parlementsleden bijzonder actief en aandachtig voor het vervullen van de aan hen toevertrouwde toezichtsopdracht.”

NL