Brussels parlement: de eerste overlegcommissies worden in april en juni georganiseerd

Het Brussels Parlement heeft zich tot doel gesteld in 2021 de eerste twee overlegcommissies te organiseren. Deze commissies bestaan uit 15 parlementsleden en 45 burgers die via loting worden uitgekozen uit alle Brusselaars van 16 jaar en ouder.

De discussiethema's zijn al bekend, aangezien het Bureau in uitgebreide samenstelling op 6 januari jongstleden de suggestie van de burgers betreffende de herhuisvesting van daklozen ontvankelijk heeft verklaard en nota heeft genomen van het voorstel van verschillende fracties betreffende de uitrol van 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woensdag heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling het tijdschema voor de werkzaamheden vastgesteld, onder voorbehoud van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie: de besluiten tot oprichting van de overlegcommissies voor deze twee onderwerpen zullen in plenaire vergadering in stemming worden gebracht op 12 februari (5G) en 9 maart (daklozen).

Als de parlementsleden ermee instemmen, zal de eerste overlegcommissie plaatsvinden van 24 april tot en met 6 juni en de tweede van 26 juni tot en met 17 juli. (voir le détail des calendriers ci-dessous).

Rachid Madrane, voorzitter van het parlement, “is verheugd te kunnen melden dat de organisatie van de eerste overlegcommissies nu concreet wordt. Het voorjaar van 2021 wordt het voorjaar van de burgerparticipatie: voor het eerst zullen door loting getrokken burgers bij de parlementaire werkzaamheden worden betrokken! We zullen moeten zien hoe we de werkzaamheden in die mate kunnen organiseren dat de debatten, ondanks de gezondheidsbeperkingen, ten volle kunnen worden gevoerd. De Brusselaars mogen vanaf eind deze maand hun brievenbus in de gaten houden en een uitnodiging verwachten waarmee ze concreet betrokken kunnen worden bij de besluitvormingsprocessen die hun gewest betreffen.”

NL