De commissie voor de Algemene zaken keurt de ontwerpen van ordonnantie goed waarin de Brusselse regering en het Verenigd College van de GGC om bijzondere machten vragen


Toen ons land geconfronteerd werd met een tweede golf van de Covid-19-crisis, hadden de Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangekondigd dat ze zich voorbereidden om het parlement opnieuw om bijzondere machten te vragen, zodat hun optreden tegen de verspreiding van het virus zo snel en doeltreffend mogelijk kon zijn.

Op maandag 16 november hebben de volksvertegenwoordigers van de commissie voor de Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement en van de commissie voor de Bicommunautaire Zaken van de Verenigde Vergadering van de GGC gezamenlijk de door de Brusselse regering en het Verenigd College ingediende ontwerpen van ordonnantie voor de toekenning van bijzondere machten voor een periode van twee maanden onderzocht en goedgekeurd met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De tekst bepaalt dat de regering, gezien de ernst van de situatie en de snelheid waarmee deze tweede besmettingsgolf zich verspreidt, alle nuttige maatregelen zal kunnen nemen om elke situatie die een probleem of gevaar vormt, in het strikte kader van de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan, te voorkomen en met spoed te behandelen.

Zo zou de regering de bevoegdheid krijgen om alle dringende gezondheidsmaatregelen te nemen, in te grijpen ten gevolge van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie waarvoor het gewest bevoegd is, op te treden op het vlak van preventie en veiligheid op het gewestelijke grondgebied of alle vereiste maatregelen te nemen met betrekking tot het gewestelijke overheidsapparaat en de gewestelijke diensten.

Comme le souligne Rachid Madrane, Président du Parlement bruxellois : « C’est un exercice étrange pour un Parlement de se mettre temporairement en retrait en accordant les pouvoirs spéciaux au Gouvernement. Mais nous traversons une crise sanitaire exceptionnelle qui demande, pour être gérée le plus efficacement possible, des mesures exceptionnelles. C’est ce que les député-e-s des Commissions des Affaires générales ont entériné cette après-midi. Accorder les pouvoirs spéciaux au Gouvernement est une façon de le soutenir pleinement dans sa lutte contre la pandémie. Notons cependant, que la portée de ces nouveaux pouvoirs spéciaux est limitée et que le Parlement, qui s’est doté d’un règlement permettant le vote à distance, continuera à travailler durant les prochaines semaines ».


De ontwerpen van ordonnantie die vandaag in de commissie werden goedgekeurd, zullen in de plenaire vergadering van vrijdag 20 november aan de parlementsleden ter stemming worden voorgelegd.

NL