Leegstaande woningen voor daklozen en 5G: de twee thema’s die het onderwerp zullen uitmaken van de eerste overlegcommissies van het Brussels parlement

Het Brussels parlement zal in 2021 voor het eerst twee overlegcommissies organiseren: de ene over het ter beschikking stellen van leegstaande woningen aan daklozen, de andere over de criteria voor de invoering van 5G in Brussel.

Sinds het begin van deze zittingsperiode heeft het Brussels parlement een reeks maatregelen genomen om de burgers nauwer bij de parlementaire werkzaamheden te betrekken. Zo is het petitierecht toegankelijker gemaakt en beschikt het parlement voortaan over de nodige middelen voor de organisatie van overlegcommissies.

Deze commissies bestaan uit 15 parlementsleden en 45 burgers die door loting worden gekozen uit de Brusselse bevolking (ongeacht nationaliteit) van 16 jaar en ouder.

Ze debatteren over onderwerpen van gewestelijk belang die naar voren zijn gebracht door een burger die 1000 handtekeningen heeft verzameld over het onderwerp dat hij of zij wil bespreken (dit wordt een "burgersuggestie" genoemd, om een verschil te maken met "burgerpetities", die de indiener het recht kunnen geven om door het parlement te worden gehoord zodra hij of zij erin slaagt 1000 handtekeningen te verzamelen), of door het parlement zelf.


Vervolgens doen de overlegcommissies aanbevelingen aan het parlement. 

Er werden twee thema's voorgesteld voor de eerste overlegcommissies van het Brussels parlement.


Het eerste voorstel kwam van de burgers.Deze suggestie, die door 1431 Brusselaars wordt gesteund, heeft betrekking op het verstrekken van leegstaande woningen aan daklozen. 

Het tweede voorstel komt van parlementsleden van de Brusselse meerderheid en de oppositie,die een overlegcommissie willen organiseren over de criteria voor de ontplooiing van 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een actueel onderwerp dat veel Brusselaars bezighoudt.

 
De twee voorstellen zijn woensdag besproken door het Uitgebreid Bureau van het parlement, dat heeft besloten dat beide voorstellen in 2021 in een overlegcommissie zullen worden behandeld.

Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane zal het Uitgebreid Bureau groen licht geven zodra de gezondheidssituatie en de operationele regelingen voor de commissies het mogelijk maken een formule voor te stellen om de 45 burgers en de 15 parlementsleden onder de best mogelijke omstandigheden bijeen te brengen voor hun beraadslagingen.

Rachid Madrane: «Het Brussels parlement begint met de overlegcommissies aan een ongekend experiment waarmee de Brusselaars actief zullen kunnen deelnemen aan de parlementaire debatten. Zowel de kwestie van de daklozen en de huisvesting als de criteria voor de invoering van 5G verdienen een open, transparant, inclusief en goed onderbouwd debat. Of het nu gaat om een burgerinitiatief of om een voorstel van het parlement, de wens van het parlement om de burgers bij de besluitvorming te betrekken, wordt hiermee concreet. Het is moeilijk voor te stellen dat een parlement met veel aandacht voor democratische vernieuwing niet in eerste instantie een kwestie aansnijdt die door burgers naar voren is gebracht. Wat de start van de werkzaamheden betreft, zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie. Ik denk dat deze debatten niet tot hun volste recht zullen komen als ze via videoconferentie worden georganiseerd.»

Het Uitgebreid Bureau heeft op 6 januari tevens een petitie over het Europese herstelplan ontvankelijk verklaard. De initiatiefnemer zal hierover binnenkort door de commissie voor de Algemene zaken worden gehoord.

NL