Brussels Parlement steunt vrouwenrechten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, hijst het Brussels Parlement de paarse vlag, symbool van de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en organiseert het in samenwerking met de ‘Universités populaires du théâtre’ burgerlezingen voor scholen onder de titel "Mars voor Vrouwenrechten".

De datum van 8 maart is een gelegenheid om de vooruitgang te vieren die is geboekt bij het verkrijgen van gelijke rechten voor vrouwen, maar ook om de vooruitgang te meten die nog moet worden geboekt.  

Deze weg naar echte gelijkheid wordt ook in de parlementen bewandeld: de ongelijkheden en discriminaties die vrouwen ook vandaag nog ondervinden, moeten aan de parlementen worden gemeld om er gecorrigeerd te worden, en elk politiek besluit moet zo worden doordacht dat het alle burgers in gelijke mate ten goede komt. 

Zo zullen wij een samenleving opbouwen waarin vrouwen echt als gelijkwaardig aan mannen zullen worden beschouwd en zullen kunnen leven zonder geweld en discriminatie te moeten ondergaan.

NL