Het Brussels Parlement stelt de follow-up voor van de aanbevelingen van de overlegcommissie voor de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest

Op zaterdag 18 juni 2022 bracht het Brussels Parlement de 45 door het lot gekozen burgers en de 15 parlementsleden die samen deel uitmaakten van de overlegcommissie voor de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest, samen voor een slotzitting. In aanwezigheid van de staatssecretaris voor Huisvesting en de minister van Welzijn had de bijeenkomst tot doel de follow-up te presenteren van de aanbevelingen die zij aan het einde van hun werkzaamheden hadden aangenomen.

In juli jongstleden werd een overlegcommissie opgericht naar aanleiding van een burgervoorstel over de vraag hoe een duurzame oplossing kan worden gevonden voor de situatie van daklozen en slecht gehuisveste mensen in ons gewest. Daaraan werd deelgenomen door 45 door het lot aangewezen burgers en de 15 leden van de Commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Aan het eind van zijn werkzaamheden heeft het comité 97 aanbevelingen goedgekeurd. 

Deze werden besproken in de parlementaire commissies. De uitvoering van 9 ervan is nu voltooid, aan 63 andere wordt nog gewerkt, 3 worden nog bestudeerd en 14 zijn niet uitgevoerd. De redenen waarom, werden ook aan de burgers meegedeeld. 

Volgens het reglement van het parlement moet de Commissie voor de Gezondheid en en Bijstand aan personen aan de burgers waarmee ze heeft samengewerkt, het gevolg voorleggen van de aanbevelingen die zij hebben helpen formuleren.

Deze zaterdag is de overlegcommissie opnieuw bijeengekomen om te luisteren naar de voorstelling van dit verslag door mevrouw Farida Tahar en de heer Gilles Verstraeten.  

De burgers werden vervolgens uitgenodigd om het verslag in kleine groepen te bespreken, waarna een uitvoerige gedachtewisseling volgde met de parlementsleden en de regering, vertegenwoordigd door mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting en de heer Alain Maron, Collegelid bevoegd voor Welzijn. 

Wat parlementsvoorzitter Rachid Madrane betreft, is "deze voorstelling van de follow-up essentieel voor de burgerparticipatie: de burgers die ermee hebben ingestemd om aan dit proces deel te nemen en de tijd hebben genomen om zich te informeren, voorstellen te formuleren en te debatteren over een thema dat belangijk is voor ons gewest, moeten weten wat er met hun aanbevelingen gebeurt. Dat is een kwestie van democratische dialoog en transparantie."

Voor Ibrahim Dönmez, voorzitter van de overlegcommissie is "de follow-up van deze aanbevelingen van essentieel belang voor de geloofwaardigheid van dit proces van openstelling van het parlement, maar ook voor de daadwerkelijke uitvoering van een zo groot mogelijk aantal aanbevelingen. Burgers laten bijdragen aan nobele doelstellingen zoals de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting is een aanpak waarop ik bijzonder trots ben."

NL