Brussels Parlement opent debat over neutraliteit in de openbare diensten

De commissie voor de Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement opent op maandag 7 februari het debat over de kwestie van het opzichtig dragen van bepaalde tekens binnen de gewestelijke overheidsdiensten. Het gaat om tekens van zowel filosofische, politieke als religieuze aard.

De verschillende politieke fracties, van meerderheid en oppositie, zijn het eens geworden over de namen van een twintigtal personen die in dit kader zullen worden gehoord. Het gaat om academici, vertegenwoordigers van de openbare sector en de privésector, en vertegenwoordigers van verenigingen.

« "Het parlement is uiteraard de plaats waar wij de tijd moeten kunnen nemen om van gedachten te wisselen over gevoelige kwesties die onze samenleving raken, en dat door de standpunten van deskundigen en mensen op het terrein tte verzamelen. Kwesties die verdeeldheid zaaien, en de manieren om die te benaderen, moeten kunnen worden uitgedrukt en gehoord", aldus Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane.

De hoorzittingen starten op maandag 7 februari, met een hoorzitting om 14.00 uur met de heer Jurgen Slembrouck, van de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen.

De daaropvolgende hoorzittingen vinden plaats op 21 februari, 14 maart, 28 maart, 2 mei, 16 mei en 30 mei.

De besprekingen zouden in juni moeten zijn afgerond.

Na afloop van de hoorzittingen kan de commissie ofwel haar debatten afsluiten en het verslag van de hoorzittingen en gedachtewisselingen publiceren, ofwel een voorstel van resolutie of ordonnantie opstellen, ofwel de reeds in behandeling genomen en aan de commissie voorgelegde voorstellen van ordonnantie en de eventueel later ingediende voorstellen bestuderen.

De werkzaamheden van de commissie kunnen live of uitgesteld worden gevolgd via het YouTube-kanaal van het Brussels Parlement.

NL