Het Brussels Parlement viert de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Het Brussels Parlement verwelkomde vanmorgen de verenigingen die opkomen voor de rechten van LGTBQIA+-personen om, zoals elk jaar, zijn steun te betuigen aan de Belgian Pride.

Le Parlement bruxellois a accueilli ce matin les associations actives dans la défense des droits des personnes LGTBQIA+ pour marquer, comme il le fait chaque année, son soutien à la Belgian Pride.

Parlementsvoorzitter Rachid Madrane en Sylvie Aerts van het Regenbooghuis hesen samen de regenboogvlag, die synoniem staat voor diversiteit en tolerantie.

Hoewel België, en in het bijzonder Brussel - dat onlangs door de Europese Commissie als tweede meest inclusieve en diverse Europese hoofdstad is aangeduid - een voortrekkersrol vervult bij de eerbiediging van de grondrechten van LGBTQIA+-personen, worden nog te veel van hen geconfronteerd met moeilijke ervaringen: vooroordelen, discriminatie, vernedering en maar al te vaak zelfs geweld.

« Parlementen behoren tot de plaatsen waar we het kader voor onze samenleving opbouwen", aldus Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane.“We blijven er bijzonder veel belang aan hechten om van ons gewest een gewest te maken dat trots is op haar diversiteit, een gewest waar mensen elkaar kunnen liefhebben zonder zich te verbergen, in alle veiligheid. Seksuele geaardheid en genderidentiteit polariseren steeds meer. We moeten dus taboes blijven doorbreken, komaf maken met vooroordelen en haat een halt toeroepen”.

NL