Brussels Parlement keurt aanbevelingen van bijzondere Covid-19-commissie goed

De Brusselse parlementsleden hebben vandaag in plenaire vergadering de aanbevelingen onderzocht en gestemd, die de bijzondere commissie die de aanpak van de Covid-19-pandemie onderzocht, had geformuleerd. 

Deze 183 aanbevelingen, die gericht zijn tot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, hebben tot doel de voorbereiding en de reactie van de Brusselse overheden, in het geval van een toekomstige gezondheidscrisis, te verbeteren. 

Zij hebben betrekking op preventie, veiligheid en coördinatie en op kwesties rond economie en werkgelegenheid, met inbegrip van vraagstukken rond gezondheid en sociale zaken (die het belangrijkste hoofdstuk van het document vormen, met name wat de situatie in de ziekenhuizen en rusthuizen betreft). Ten slotte, is er een reeks aanbevelingen met een meer transversale strekking.

De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van voorstellen van alle fracties die deel uitmaakten van de commissie. Zij zijn het resultaat van bijna zes maanden werk, tijdens welke de commissieleden, om de aanpak van de pandemie vanuit het oogpunt van de gewestelijke bevoegdheden te beoordelen, bijna 60 getuigen hebben gehoord: actoren vanop het terrein, leidinggevenden van instellingen en regeringsleden.

Na het debat in de plenaire vergadering vanochtend, werden de aanbevelingen vanmiddag goedgekeurd door alle meerderheids- en oppositiepartijen, met uitzondering van de PTB/PVDA, Agora en het Vlaams Belang. 

Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, tevens voorzitter van de Covid-19-commissie, was verheugd met deze bijna unanieme stemming: "De aanbevelingen van de Covid-19-commissie moeten ons in staat stellen toekomstige crisissituatiesbeter aan te pakken. Dit is duidelijk een fundamentele kwestie voor de Brusselaars. Het was daarom ook van essentieel belang dat zij zo breed mogelijk werden gesteund, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen".

De aanbevelingen zullen nu worden overgemaakt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, zodat zij de uitvoering ervan kunnen verzekeren.

NL