Het Brussels Parlement neemt met eenparigheid van stemmen een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot uitstel van de executie van professor Ahmadreza Djalali

In 2016, tijdens een zakenreis naar zijn geboorteland Iran, werd Professor Djalali, een spoedarts, gearresteerd, beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. 

Deze veroordeling heeft vervolgens in België - waar de professor aan de VUB doceerde - net als elders in de wereld voor opschudding gezorgd. 

Het Brussels parlement heeft destijds deelgenomen aan de internationale steun ten gunste van professor Djalali door unaniem een resolutie goed te keuren waarin de Iraanse regering wordt opgeroepen de doodstraf tegen professor Djalali niet uit te voeren, hem gratie te verlenen en hem vrij te laten. 

De afgelopen dagen circuleerden er alarmerende berichten dat professor Djalali van de Evin-gevangenis naar de Karaj-gevangenis zou worden overgeplaatst, wat leek te wijzen op zijn nakende dood. 

De Brusselse parlementsleden herhaalden daarom dat zij fel gekant zijn tegen de uitvoering van het vonnis dat tegen professor Djalali is uitgesproken. Het parlement heeft vrijdagmiddag, na een dringend onderzoek door de commissie voor de Algemene zaken, een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot gratie en onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating, tenzij er een nieuw proces wordt gevoerd dat eerlijk en openbaar is en voldoet aan alle wettelijke garanties. 

Het Brussels parlement roept met deze resolutie de federale regering op om bij de Iraanse autoriteiten te pleiten voor het niet uitvoeren van de executie van professor Djalali. 

Het roept ook de regeringen van de gemeenschappen en gewesten op om de academische samenwerking met Iran op te schorten tot wanneer de veiligheid en de mensenrechten van de gastprofessoren bij hun terugkeer in Iran zijn gewaarborgd. 

Volgens Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Parlement, « kunnen we de voorbereiding van de executie van een man, die na een duidelijk oneerlijk proces is veroordeeld, niet negeren. Hoe meer stemmen er worden gehoord, hoe meer invloed dat op deze zaak zal hebben. Op internationaal vlak verdedigt het Brussels Parlement de eerbiediging van de mensenrechten. We herhalen daarom ons verzet tegen marteling en de doodstraf..

NL