Het Brussels Parlement ontvangt de Belgian Pride

Traditiegetrouw betuigt het Brussels Parlement in mei zijn steun aan de Pride door verenigingen die opkomen voor de rechten van de LGTBQI+-gemeenschap uit te nodigen om samen met hen de regenboogvlag te hijsen. 

Dit jaar heeft de gezondheidssituatie het Brussels Parlement gedwongen tot schaalverkleining voor dit evenement maar heeft parlementsvoorzitter Rachid Madrane wel Laurent Mallet (voorzitter Belgian Pride), Rachael Moore (coordinator Belgian Pride) en Jean-François Cannoot (coordinator RainbowHouse) ontvangen om te herbevestigen dat het parlement van ons gewest een regio van diversiteit, inclusie en solidariteit wil maken, die begaan is met de rechten en het welzijn van de LGTBQI+-gemeenschap. 

De laatste decennia is de aanvaarding weliswaar toegenomen en zijn de rechten van LGBTI l+-gemeenschap er in België aanzienlijk op vooruitgegaan.

Desondanks worden veel LGBTI+'ers nog steeds geconfronteerd met negatieve ervaringen. 

Volgens een rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, dat vorig jaar werd gepubliceerd, en wat België betreft: 

- • zei 37% van de respondenten bepaalde plaatsen vaak of altijd mijden uit angst te worden aangevallen; 

- • zei 42% van de respondenten tijdens het jaar vóór de enquête te zijn lastiggevallen;

- • werd één op de vijf trans- of intersekse personen tijdens de afgelopen vijf jaar lichamelijk of seksueel mishandeld;

- • voelde 16% van de respondenten in België zich gediscrimineerd in ten minste één aspect van hun leven tijdens het jaar voorafgaand aan de enquête

Het is nu de tweede keer in enkele maanden tijd dat het parlement de regenboogvlag hijst, wat geen reden tot vreugde is aangezien het dat begin maart deed in tragische omstandigheden, om zijn onvoorwaardelijke afwijzing van homofoob geweld te markeren na de moord die in Beveren werd gepleegd. 

Voor Rachid Madrane is het belangrijk om van het Brussels Gewest een steeds inclusiever gewest te maken, dat ook seksuele diversiteit en genderdiversiteit integreert. Aan het begin van de regeerperiode heeft het parlement zijn adviescomité voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen omgevormd tot een volwaardige commissie, namelijk de commissie voor de Gelijke kansen en de vrouwenrechten, omdat kwesties in verband met de gelijkheid van mannen en vrouwen - in al hun verscheidenheid - geen bijzaak zijn.

NL