Het Uitgebreid Bureau organiseert een aangepaste democratische controle door de regering met bijzondere bevoegdheden

Op vrijdag 27 maart heeft het Uitgebreid Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op initiatief van parlementsvoorzitter, Rachid Madrane, zijn eerste vergadering via videoconferentie gehouden.

Bij deze gelegenheid heeft minister-president Rudi Vervoort, in aanwezigheid van een dertigtal parlementsleden, waaronder de leiders van de erkende fracties, de balans opgemaakt van de huidige situatie en van de besluiten die de regering reeds heeft genomen in het kader van de bijzondere bevoegdheden die het parlement haar heeft verleend met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen in verband met de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan. 

Het Uitgebreid Bureau heeft vervolgens verschillende besluiten genomen met het oog op de organisatie van zijn toekomstige werkzaamheden, om de democratische controle uit te oefenen op een manier die aansluit bij de huidige situatie.

Zo kwam het overeen om elke vrijdagochtend, via videoconferentie, een vergadering van het Uitgebreid Bureau te houden waarbij de minister-president, eventueel vergezeld van een ander lid van de regering, de balans zou opmaken van de beslissingen die de regering in het kader van de bijzondere bevoegdheden heeft genomen.

Bovendien heeft het Uitgebreid Bureau ermee ingestemd om vanaf woensdag 1er april 2020wekelijks de commissie van de Verenigde Vergadering voor de Gezondheid en Bijstand aan personen, Werkgelegenheid en Economie, en Preventie en Veiligheid bijeen te roepen. Tijdens deze gemengde commissie, die ook via videoconferentie zal worden gehouden, zullen de parlementsleden kennis kunnen nemen van de stand van zaken, die hen zal worden voorgesteld door de leden van de regering, waarna elke fractie zal kunnen reageren volgens een welbepaald tijdschema. De praktische regelingen om alle leden bij de videoconferentie te kunnen betrekken, en het publieke karakter ervan worden momenteel nog uitgewerkt.

Om het voor de regering mogelijk te maken zich prioritair te wijden aan het crisisbeheer ten gevolge van de pandemie, heeft het Uitgebreid Bureau besloten de termijn voor het beantwoorden van de verschillende mondelinge vragen, interpellaties en vragen om uitleg, die tot de ministers waren gericht voordat de werkzaamheden van de commissies werden opgeschort, tot na Pasen uit te stellen. 

NL