Lancering van het platform democratie.brussels: participatieve democratie, ook online

Met het platform www.democratie.brusselsbeschikken de assemblees van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (PRB) en van het parlement francophone bruxellois (PFB) over een nieuw instrument om de toegang van de Brusselse burgers tot de processen van participatieve democratie, zoals verzoekschriften en overlegcommissies, te vergemakkelijken.

Het platform democratie.brussels, dat werd ontwikkeld in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, https://democratie.brussels/ verzoekschriften en suggesties van burgers (voorstellen voor thema's die in overlegcommissies kunnen worden besproken) in te dienen, deze voorstellen ter ondersteuning te ondertekenen en de voortgang ervan te volgen.

Een verzoekschrift is een concreet verzoek aan het voorzitterschap van het parlement. Zij verplicht het parlement waartoe het is gericht, te antwoorden.

Tot juli jongstleden moest een verzoekschrift minstens 5.000 handtekeningen van Brusselaars van 16 jaar of ouder bevatten opdat de indiener ervan het recht zou hebben in de commissie te worden gehoord. Van nu af aan volstaat het om er 

« "Sinds de verlaging van de drempel tot 1.000 handtekeningen, hebben 5 ontvankelijke verzoekschriften het Brussels parlement bereikt, terwijl voorheen slechts één verzoekschrift aan de ontvankelijkheidscriteria voldeed ", aldus Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane, die het initiatief nam tot de verlaging van de drempel.

Een burgersuggestie is een thematisch voorstel, , ondertekend door ten minste 1.000 Brusselaars van 16 jaar of ouder, waarmee in het parlement een debat op gang kan worden gebracht tussen door loting aangewezen burgers en parlementsleden, in een overlegcommissie.

"De werking van onze democratie herzien en de deuren van onze parlementen openzetten, dat is wat we met de overlegcommissies wilden doen" , zegt Magali Plovie, voorzitter van het PFB, over het initiatief van de overlegcommissies. Dit is waar het bij echte burgerparticipatie om gaat: mensen met verschillende achtergronden samenbrengen om te beraadslagen en besluiten te nemen, op basis van evenwichtige informatie. .

Dit jaar zullen de eerste twee debatvoorstellen het voorwerp uitmaken van de eerste overlegcommissies in het Brussels parlement: het eerste voorstel is afkomstig van parlementsleden en betreft de uitrol van 5G in het Brussels Gewest, het tweede is afkomstig van burgers en betreft de herhuisvesting van daklozen of mensen die slecht gehuisvest zijn. 

De eerste overlegcommissie vergadert van 24 april tot en met 6 juni, de tweede van 26 juni tot en met 17 juli.

Vanaf volgende week zullen dus 10.000 uitgelote Brusselaars een uitnodiging ontvangen om hun interesse kenbaar te maken voor de deelname aan deze eerste editie van deze totaal nieuwe ervaring.

democratie.brussels, participatieve tool

Op het platform kunnen Brusselaars een burgerpetitie of -suggestie indienen, ze steunen door ze te ondertekenen of de status ervan controleren wanneer ze 1.000 handtekeningen hebben verzameld.

In het algemeen biedt het platform democratie.brussels de Brusselaars een nieuw instrument om de dialoog tussen gewone burgers en politici te versterken, en stelt het hen in staat dit in de grootst mogelijke transparantie te doen. 

Het is echter nog steeds mogelijk om via de post of per e-mail een verzoekschrift of een suggestie in te dienen. 

Volgens Rachid Madrane "zal het platform democratie.brussels een zeer belangrijk instrument zijn doorheen de verschillende participatieve processen, zowel qua toegankelijkheid als qua transparantie, aangezien je je op het platform kunt registreren en de handtekeningen van anderen op je eigen voorstel kunt verzamelen, maar ook en vooral de hele evolutie kunt volgen van het traject dat is voorbehouden voor voorstellen die uitgaan van de Brusselse bevolking".

Voor Magali Plovie luidt democratie.brussels een nieuw tijdperk in voor de democratie in Brussel: "participatieve democratie, inclusie en transparantie zijn democratische beginselen die de leidraad vormen voor de gezamenlijke werkzaamheden van onze twee parlementen, en dat via democratie.brussels. Met de overlegcommissies zullen we, samen met de Brusselaars, verder kunnen gaan met de beslissingen die in Brussel worden genomen”.

NL