Situatie in Oekraïne en waterstoftechnologie centraal in debat Beneluxparlement

Het Beneluxparlement houdt op 25 en 26 maart 2022haar plenaire zitting in het Brussels Parlement, in aanwezigheid van voorzitter Rachid Madrane.

Een statement over de situatie in Oekraïne en een themadebat over de waterstoftechnologie staan centraal tijdens deze zitting. 

Verschillende aspecten kwamen in de loop van de namiddag aan bod en werden belicht aan de hand van uiteenzettingen van experten. De Benelux Hydrogen Strategy Roadmaps, de import en export van waterstof, het belang van onderwijs en opleiding en best practices, werden onder andere besproken. Het geheel werd gemodereerd door de heer Bart Biebuyck, Executive Director Clean Hydrogen Joint Undertaking.

De plenaire zitting werd bijgewoond door de leden van het Beneluxparlement, verschillende leden van de commissie voor het Leefmilieu en de commissie voor de Mobiliteit van het Brussels Parlement en een delegatie van de Baltische Assemblee en de Noordse Raad.

Mevrouw Patricia Creutz, voorzitter van het Benelux Parlement, is bijzonder verheugd dat de plenaire zitting kon doorgaan in het halfrond van het Brussels Parlement: “Ik dank voorzitter Rachid Madrane voor de hartelijke ontvangst in het Brussels Parlement. Het is een eer voor de collega’s en mezelf om deze assemblee en haar prachtig gebouw te leren kennen. De thema’s die vandaag op de agenda staan, de situatie in Oekraïne en de waterstoftechnologie, zijn niet enkel brandend actueel, ze zijn ook nog eens bijzonder belangrijk voor onze toekomst en die van de volgende generaties. Het conflict in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat we dringend werk moeten maken van een doorgedreven energietransitie en dat het op vele vlakken belangrijk is om als lidstaten nauw samen te werken. Die samenwerking is de drijfveer van onze werkzaamheden in het Benelux Parlement en staat steeds centraal in onze concrete aanbevelingen aan de drie regeringen.”

De voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane, vond het "een waar genoegen om het Beneluxparlement voor de eerste keer in het Brussels Parlement te mogen verwelkomen. Onze drie landen waren pioniers bij de opbouw van Europa, en zij blijven de drijvende kracht achter een nauwe samenwerking die zo dicht mogelijk bij de behoeften van de bevolking staat. Het Benelux parlement fungeert dus als een laboratorium voor meer Europese samenwerking, en de twee thema's die tijdens deze zitting zijn besproken, zijn daar een uiting van.”

NL