De biodiversiteit in de stad centraal in de 3e overlegcommissie – Start van de werkzaamheden op donderdag

Volgend op de in 2021 georganiseerde commissies over de voorwaarden voor de uitrol van 5G in het Brussels Gewest en de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting, staat een derde overlegcommissie, die burgers en parlementsleden bevat, op het punt haar werkzaamheden in het Brussels Parlement aan te vatten.

In deze derde commissie zal besproken worden hoe de bescherming van de biodiversiteit verzoend kan worden met de ontwikkeling van de verschillende functies van de stad..

Evenals het debat over dakloosheid werd deze kwestie door de burgers zelf aan de orde gesteld, via een burgervoorstel.

Wanneer een burgervoorstel ondertekend is door meer dan 1.000 personen van 16 jaar en ouder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kan het parlement een debat starten in een overlegcommissie.

Bij loting werden 23 vrouwelijke Brusselaars en 22 mannelijke Brusselaars (36 Franstaligen en 9 Nederlandstaligen) aangewezen om zich gedurende 6 vergaderingen bij de 15 leden van de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling te voegen.

De loting gebeurde in twee fasen: eerst werden 10.000 Brusselaars van 16 jaar en ouder op basis van het rijksregister uitgeloot en uitgenodigd om zich via het platform in te schrijven, namelijk op https://democratie.brussels/

Een tweede loting is verricht op basis van de criteria van het reglement van het parlement (leeftijd, geslacht, taal, enz.) en de statistieken van ons gewest, zodat de overlegcommissie de Brusselse bevolking zo goed mogelijk weerspiegelt.

Het burgerpanel is uiteindelijk als volgt samengesteld:

CRITERIACATEGORIEËNEFFECTIEVEN
Geslachtman22
 vrouw23
Leeftijd16-2911
 30-4414
 45-6413
 65+7
Geografische spreidingCentrum 1 (1000 / 1020 / 1120 / 1130)7
 Centrum 2 (1040 + 1050)5
 NW (1080 + 1081 + 1082 + 1083 + 1090)8
 NO (1030 + 1140 + 1210)7
 O (1150 + 1200)4
 ZW (1060 + 1070 + 1190)9
 ZO (1160 + 1170 + 1180)5
TaalFrans36
 Nederlands9
OpleidingsniveauLager secundair + anderen17
 Hoger secundair12
 Hoger16

Aanstaande donderdag worden de leden van de overlegcommissie in het parlement verwelkomd voor een informatiesessie, waarbij parlementsvoorzitter Rachid Madrane, de voorzitter van de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling, Isabelle Emmery, en de facilitatoren die de werkzaamheden moeten begeleiden om ze zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken, zullen doornemen wat er van de commissie verwacht wordt en hoe ze te werk zal gaan.

"Na twee experimenten vorig jaar in door de gezondheidscrisis niet altijd even gemakkelijke werkomstandigheden, gaan wij nu al van start met de derde overlegcommissie van het Brussels Parlement! Dit ongekende experiment in participatieve democratie, dat tot ver buiten onze grenzen belangstelling heeft gewekt, is verankerd in de werking van onze assemblee en verloopt met de verworven ervaring steeds vlotter," zegt een tevreden Rachid Madrane.

Het schema voor de volgende vergaderingen ziet er als volgt uit:

  • Zaterdag 30 april de volledige dag: ontmoeting met de deskundigen en eerste uitwisselingen tussen de deelnemers
  • Zaterdag 14 en zondag 15 mei: volledige dagen van besprekingen in kleine groepen
  • Zaterdag 21 mei: opstellen en goedkeuren van aanbevelingen
  • Dinsdag 21 mei (avond): voorstelling van het verslag van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de commissie kunnen live of uitgesteld worden gevolgd via het YouTube-kanaal van het parlement.

Alle tijdens de werkzaamheden voorgelegde documenten zullen worden gepubliceerd op het platform https://democratie.brussels/.

NL