De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement schorst haar werkzaamheden

Op maandag 26 oktober om 12.00 uur is het Bureau van de bijzondere Covid-19 commissie van het Brussels Parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.

De voorzitter van de commissie, de heer Rachid Madrane, had vooraf overleg gepleegd met de betrokkenen uit de medische wereld en de rusthuizen, die deze week zouden worden gehoord.

Het bureau van de commissie heeft in overleg met de politieke fracties besloten de hoorzittingen over volksgezondheid van de commissie voorlopig uit te stellen. 

Concreet, zijn de volgende vergaderingen uitgesteld naar een latere datum:

• donderdag 29 oktober: hoorzitting met de verantwoordelijken van drie Brusselse ziekenhuizen (Sint-Pieter, Sint-Lucas en het UZ VUB), de federatie van huisartsen en de Brusselse Huisarstenkring;

• zaterdag 31 oktober: hoorzitting met de verantwoordelijken van de drie rusthuisfederaties (Gibbis, Femarbel en Brulocalis), Artsen zonder Grenzen en Infor Home;

• maandag 9 november: hoorzitting van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethieken, het InterMutualistisch Agentschap en de Liberale Mutualiteit (ivm de tracing).

"Het leek mij als voorzitter van de commissie ondenkbaar om deze week Brusselse ziekenhuisdirecteuren en medische eerstelijnsactoren uit te nodigen, wanneer zij geconfronteerd worden met een catastrofale gezondheidssituatie", aldus Rachid Madrane.

Het bureau heeft daarom besloten op maandag 9 november 2020 om 12.30 uur opnieuw bijeen te komen om de balans op te maken van de gezondheidssituatie.

NL