Europees semester: aanbevelingen aan België inzake begroting, groei en werkgelegenheid voor het eerst voorgelegd aan de leden van het Brussels Parlement

Ce mardi 22 juin, la Commission chargée des questions européennes du Parlement bruxellois, présidée par Rachid Madrane, accueillait deux conseillers de la Représentation de la Commission européenne en Belgique, Mme Veerle Nuyts et M. Xavier Vanden Bosch, venus lui présenter le cadre  européen  de  coordination  des  politiques  socio-économiques,  le  plan  de  relance  européen  et  les  recommandations  adressées  par  la  Commission  européenne à la Belgique dans le cadre du Semestre européen.

Het Europees semester, dat in 2010 is ingevoerd, is een systeem voor de coördinatie van het economische beleid en het begrotingsbeleid van de lidstaten van de Europese Unie, dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke economische governance van de EU. Het heeft tot doel het begrotings-, groei- en werkgelegenheidsbeleid van de EU-landen te synchroniseren om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren en de lidstaten in staat te stellen het hoofd te bieden aan de economische uitdagingen waar de EU mee wordt geconfronteerd.

In dit kader heeft de Europese Commissie het beleid in België geanalyseerd en aanbevelingen gedaan voor acties, zoals zij dat voor elke EU-lidstaat doet. Het is dit werk dat de vertegenwoordigers aan het Brussels Parlement zijn komen voorstellen.

Zoals mevrouw Nuyts in haar toespraak opmerkte, is dit de allereerste keer dat het Europees semester zijn werk aan de Brusselse parlementsleden voorstelt.

« Het is een primeur waar ik zeer blij mee ben! De voorbije tien jaar was dit nog nooit gebeurd, benadrukte Rachid Madrane, voorzitter van de commissie voor de Europese Zaken. Het is, in termen van transparantie en dialoog, natuurlijk van fundamenteel belang dat de parlementsleden die Europese kwesties volgen rechtstreeks contact kunnen hebben met de deskundigen van de Europese Commissie die zich buigen over de manier waarop we ons beleid inzake de begrotinggroei en werkgelegenheid organiseren. »

NL