Europe? Yourope! Jongerenpanel doet 38 aanbevelingen over de toekomst van Europa

Veertig Brusselse jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud hebben dit weekend deelgenomen aan het burgerpanel over de toekomst van Europa, georganiseerd door het Brussels Parlement. Een weekend van bezinning en uitwisseling aan het eind waarvan zij 38 aanbevelingen formuleerden die aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie zullen worden overgemaakt..

De Conferentie over de toekomst van Europa, die op 9 mei 2021 door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie is opgestart, is een breed opgezette raadpleging die Europese burgers de kans biedt zich uit te spreken over de prioriteiten van Europa, alsook over de toekomstige uitdagingen.

Het Brussels Parlement heeft samen met parlementsvoorzitter Rachid Madrane, besloten deel te nemen aan deze denkoefening in participatieve democratie door op 5 en 6 februari, op uitnodiging van de Europese instellingen, een 'Jongerenpanel' over de toekomst van Europa te organiseren.

Meer dan 750 Brusselaars tussen de 18 en 30 jaar hebben blijk gegeven van hun belangstelling om aan dit avontuur deel te nemen. Onder de ingeschreven deelnemers werd een loting gehouden om een groep van 40 deelnemers samen te stellen die zo representatief mogelijk was voor de Brusselse bevolking, op basis van geslacht, gemeente, taal en opleidingsniveau.

Tijdens deze twee dagen hebben de deelnemers de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe kunnen we beter deelnemen aan de besluitvorming van de Europese Unie?
  • Hoe kunnen we van Brussel de hoofdstad van alle Europeanen maken?
  • Hoe moeten de rechten en vrijheden van alle Europeanen worden verdedigd?
  • Hoe kan de toegang tot onafhankelijke informatie worden gewaarborgd en nepnieuws worden bestreden?
  • Hoe kunnen we de uitwisselingen tussen jonge Europeanen versterken?

Zij hebben de antwoorden op deze vragen gezicht door zich te concentreren op vijf thema's die zij samen hebben bepaald: de werking van de Europese instellingen, burgerparticipatie (met inbegrip van stemrecht), Europese identiteit, bewustmaking en onderwijs.

Vervolgens stelden zij meer dan 40 aanbevelingen op, waarvan er 38 werden goedgekeurd.Deze zullen op Europees niveau worden gedeeld en de toekomst van de Europese Unie mee vormgeven.

« Ik ben ervan overtuigd dat burgerparticipatie een echte bron van vernieuwing van onze democratische praktijken is, alsook een bruikbaar antwoord biedt op de representatiecrisis waarmee bijna al onze instellingen te kampen hebben, aldus Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Parlement. Wij konden niet anders dan gehoor geven aan de oproep van de Europese instellingen. Wij hebben onmiddellijk het Brussels Parlement willen betrekken bij deze brede oefening in participatieve democratie. Brussel, de hoofdstad van Europa, en de Brusselse jeugd moesten natuurlijk aan het debat deelnemen, en de bijdrage van onze jongeren is van grote kwaliteit! »

NL