Samenstelling van de bijzondere commissie die belast is met de aanpak van de Covid-19-pandemie

De Brusselse parlementsleden hebben op vrijdag 17 juli in plenaire vergadering besloten een bijzondere commissie, belast met de aanpak van de Covid-19-pandemie, samen te stellen.

De opdracht van de commissie zal erin bestaan lessen te trekken uit de meest acute fase van de Covid-19-crisis om de aanpak van een eventuele toekomstige pandemie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te stellen.

De samenstelling van de commissie wordt, overeenkomstig het Reglement van het parlement, en net als die van de andere vaste commissies, bepaald door de toepassing van het systeem van evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen en de fracties, beter bekend als de "d'Hondt-sleutel".

De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane, en zal bestaan uit 15 leden: Delphine Chabbert, Martin Casier en Ibrahim Dönmez voor de PS, Ahmed Mouhssin en Magali Plovie voor ECOLO, Marie Nagy en Christophe Magdalijns voor DéFI, Françoise De Smedt en Stéphanie Koplowicz voor de PTB, Alexia Bertrand en David Leisterh voor de MR, Céline Frémault voor cdH, Juan Benjumea Moreno voor Groen, Khadija Zamouri voor de Open Vld en Gilles Verstraeten voor de N-VA.

Tijdens het volgende Uitgebreid Bureau, dat op 14 september samenkomt, zal de datum worden bepaald waarop de commissievergaderingen van start zullen gaan.

De commissie stelt vervolgens haar eigen programma op, alsook de lijst van personen die zij wenst te horen.

NL