Rachid Madrane désigné à la présidence de la Conférence des Assemblées législatives des Régions d’Europe (CALRE)

Rachid Madrane, Président du Parlement régional bruxellois, a été élu Président de la Conférence des Assemblées législatives des Régions d’Europe (CALRE) lors de l’Assemblée générale qu’elle a tenue ce mardi matin. Le mandat de président court jusqu’au 31 décembre 2023. Il peut être renouvelé un an et est exercé à titre bénévole. La CALRE s’estlees verder « Rachid Madrane désigné à la présidence de la Conférence des Assemblées législatives des Régions d’Europe (CALRE) »

Het Brussels Parlement en het Parlement francophone bruxellois finalisten voor de prijs van het International Observatory on Participatory Democracy (IOPD)

Avec la mise en place de commissions délibératives, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement francophone bruxellois ont été les premiers Parlements du monde à associer les citoyens aux parlementaires dans des commissions mixtes de façon permanente. En effet, depuis 2020, les règlements des deux Assemblées prévoient que des citoyens tirés au sortlees verder « Le Parlement bruxellois et le Parlement francophone bruxellois finalistes du Prix de l’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) »

Het Brussels Parlement stelt de follow-up voor van de aanbevelingen van de overlegcommissie voor de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest

Ce samedi 18 juin 2022, le Parlement bruxellois a réuni les 45 citoyens tirés au sort et les 15 députés qui ont constitué la commission délibérative consacrée à la lutte contre le sans-abrisme et le mal-logement en Région bruxelloise, pour une dernière séance. Il s’agissait de présenter, en présence de la Secrétaire d’Etat au Logementlees verder « Le Parlement bruxellois présente le suivi accordé aux recommandations de la commission délibérative consacrée à la lutte contre le sans-abrisme et le mal-logement en Région bruxelloise »

De overlegcommissie over biodiversiteit in de stad keurt haar verslag goed

La troisième commission délibérative organisée par le Parlement bruxellois depuis que celui-ci a intégré cette nouvelle forme de travail parlementaire, clôturait aujourd’hui officiellement ses travaux par le vote de son rapport. Cette troisième commission délibérative, placée sous la présidence d’Isabelle Emmery, s’est penchée du 28 avril au 21 mai sur la question de la biodiversité enlees verder « La commission délibérative consacrée à la biodiversité en ville adopte son rapport »

De biodiversiteit in de stad centraal in de 3e overlegcommissie – Start van de werkzaamheden op donderdag

Volgend op de in 2021 georganiseerde commissies over de voorwaarden voor de uitrol van 5G in het Brussels Gewest en de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting, staat een derde overlegcommissie, die burgers en parlementsleden samenbrengt, op het punt haar werkzaamheden in het Brussels Parlement aan te vatten. In deze derde commissie zal besproken wordenlees verder « La question de la biodiversité en ville au centre des travaux de la 3e commission délibérative – Ouverture des travaux ce jeudi »

Plenaire zitting van het Beneluxparlement: Situatie in Oekraïne en waterstoftechnologie

Het Beneluxparlement houdt op 25 en 26 maart 2022haar plenaire zitting in het Brussels Parlement, in aanwezigheid van voorzitter Rachid Madrane. Een statement over de situatie in Oekraïne en een themadebat over de waterstoftechnologie staan centraal tijdens deze zitting. Verschillende aspecten kwamen in de loop van de namiddag aan bod en werden belicht aan de hand van uiteenzettingen van experten.lees verder « La situation en Ukraine et la technologie de l’hydrogène au centre des débats du Parlement Benelux »

Het Brussels Parlement brengt hulde aan de 464 Brusselaars die erkend zijn als “Rechtvaardigen onder de Volkeren”

Aan de vooravond van de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust wil het Brussels Parlement hulde brengen aan de 464 Brusselaars die tot op heden erkend zijn als "Rechtvaardigen onder de Volkeren". Hun namen werden dinsdag in de Spiegelzaal van het parlement voorgelezen door leerlingen van het Athénée Joseph Bracops in Anderlecht en het Atheneum Brussel. Een gedenkplaat met hun namen, die tijdens de plechtigheid werd onthuld, zal een plaats krijgen in de erehal van het Brussels Parlement.lees verder « Le Parlement bruxellois rend hommage aux 464 Bruxellois reconnus comme « Justes parmi les Nations » »

Brussels Parlement steunt vrouwenrechten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, hijst het Brussels Parlement de paarse vlag, symbool van de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en organiseert het in samenwerking met de ‘Universités populaires du théâtre’ burgerlezingen voor scholen onder de titel "Mars voor Vrouwenrechten".lees verder « Le Parlement bruxellois soutient les droits des femmes »

Europe? Yourope! Jongerenpanel doet 38 aanbevelingen over de toekomst van Europa

Veertig Brusselse jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud hebben dit weekend deelgenomen aan het burgerpanel over de toekomst van Europa, georganiseerd door het Brussels Parlement. Een weekend van bezinning en uitwisseling aan het eind waarvan zij 38 aanbevelingen formuleerden die aan hetlees verder « Europe ? Yourope ! Le panel Jeunes transmet 38 recommandations sur l’avenir de l’Europe »

Brussels Parlement opent debat over neutraliteit in de openbare diensten

De commissie voor de Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement opent op maandag 7 februari het debat over de kwestie van het opzichtig dragen van bepaalde tekens binnen de gewestelijke overheidsdiensten. Het gaat om tekens van zowel filosofische, politieke als religieuze aard.lees verder « Le Parlement bruxellois ouvre le débat sur la neutralité des services publics »

Brussels Parlement: de overlegcommissie gewijd aan de invoering van 5G in het Brussels Gewest keurt 43 aanbevelingen goed

Brussels Parlement: de overlegcommissie gewijd aan de invoering van 5G in het Brussels Gewest keurt 43 aanbevelingen goed: 45 burgers en 15 parlementsleden zijn samengekomen in een overlegcommissie en onderzoeken sinds 29 april de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels Gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologie.lees verder « Parlement bruxellois : la commission délibérative consacrée au déploiement de la 5G en Région bruxelloise adopte 43 recommandations »

Prettig Irisfeest!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viert vandaag, zaterdag 8 mei 2021, zijn 32ste verjaardag. Voor het tweede jaar op rij zal het Brussels Parlement, zoals dit naar jaarlijkse goede gewoonte bij deze gelegenheid wel het geval is, zijn deuren niet kunnen openen om deze verjaardag samen met de Brusselaar te vieren. De voorzitter van het Parlement, Rachid Madrane, de eerste ondervoorzitter, Guy Vanhengel, en de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort,lees verder « Bonne Fête de l’Iris! »

Het Brussels Parlement ontvangt de Belgian Pride

Traditiegetrouw betuigt het Brussels Parlement in mei zijn steun aan de Pride door verenigingen die opkomen voor de rechten van de LGTBQI+-gemeenschap uit te nodigen om samen met hen de regenboogvlag te hijsen. Dit jaar heeft de gezondheidssituatie het Brussels Parlement gedwongen tot schaalverkleining voor dit evenement maar heeft parlementsvoorzitter Rachid Madranelees verder « Le Parlement bruxellois accueille la Belgian Pride »

Brussels Parlement: assisen tegen racisme van start op 29 april

21 maart is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Dit is een gelegenheid om ons eraan te herinneren dat, 40 jaar na de goedkeuring van de wet tegen racisme en xenofobie en ondanks de geboekte vooruitgang, racisme en discriminatie problemen zijn die onze samenleving blijven teisteren. Het Brussels Parlement heeft besloten de kwestie aan te pakken door eind volgende maand een rondetafelconferentie tegen alle vormen van racisme te organiseren.lees verder « Parlement bruxellois : les Assises contre le racisme s’ouvrent le 29 avril »

Brussels Parlement keurt aanbevelingen van bijzondere Covid-19-commissie goed

De Brusselse parlementsleden hebben vandaag in plenaire vergadering de aanbevelingen onderzocht en gestemd, die de bijzondere commissie die de aanpak van de Covid-19-pandemie onderzocht, had geformuleerd. Deze 183 aanbevelingen, die gericht zijn tot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, hebben tot doel de voorbereiding en de reactie van de Brusselse overheden, in het geval van een toekomstige gezondheidscrisis, te verbeteren.lees verder « Le Parlement bruxellois approuve les recommandations de la commission spéciale COVID »

Lancering van het platform democratie.brussels: participatieve democratie, ook online

Met het platform http://www.democratie.brusselsbeschikken de assemblees van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (PRB) en van het parlement francophone bruxellois (PFB) over een nieuw instrument om de toegang van de Brusselse burgers tot de processen van participatieve democratie, zoals verzoekschriften en overlegcommissies, te vergemakkelijken.lees verder « Lancement de la plateforme democratie.brussels :la démocratie participative accessible aussi en ligne ! »

Brussels parlement: de eerste overlegcommissies worden in april en juni georganiseerd

Het Brussels Parlement heeft zich tot doel gesteld in 2021 de eerste twee overlegcommissies te organiseren. Deze commissies bestaan uit 15 parlementsleden en 45 burgers die via loting worden uitgekozen uit alle Brusselaars van 16 jaar en ouder. De thema's zijn bekend sindslees verder « Parlement bruxellois : les premières commissions délibératives seront installées en avril et en juin »

Tijdschema voor de afsluiting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement: het eindverslag zal op 5 maart in stemming worden gebracht

De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, organiseert momenteel de laatste hoorzittingen. Vervolgens zal zij aanbevelingen opstellen om de voorbereiding en de reactie van de Brusselse politieke instellingen in Brussel op een eventuele volgende gezondheidscrisis te verbeteren.lees verder « Calendrier de clôture des travaux de la commission spéciale COVID-19 du Parlement bruxellois : le rapport final sera voté le 5 mars »

Leegstaande woningen voor daklozen en 5G: de twee thema’s die het onderwerp zullen uitmaken van de eerste overlegcommissies van het Brussels parlement

Het Brussels Parlement zal in 2021 de twee eerste overlegcommissies organiseren. Sinds het begin van deze zittingsperiode heeft het Brussels parlement een reeks maatregelen genomen om de burgers nauwer bij de parlementaire werkzaamheden te betrekken. Zo is het petitierecht toegankelijker gemaakt en beschikt het parlement voortaan over de nodige middelen voor de organisatie van overlegcommissies.lees verder « Logements inoccupés pour les sans-abri et 5G : les deux thèmes qui feront l’objet des premières commissions délibératives du Parlement bruxellois »

Het Brussels Parlement neemt met eenparigheid van stemmen een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot uitstel van de executie van professor Ahmadreza Djalali

In 2016, tijdens een zakenreis naar zijn geboorteland Iran, werd Professor Djalali, een spoedarts, gearresteerd, beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Deze veroordeling heeft heel wat emotie losgeweekt, ook in België, waar de professor lesgaf aan de VUB.lees verder « Le Parlement bruxellois adopte à l’unanimité une résolution demandant la suspension de l’exécution du professeur Ahmadreza Djalali »

De toekenning van bijzondere machten heeft de politieke controle op het optreden van de regering tijdens de coronapandemie niet verhinderd

Nu het Brusselse parlement zich opmaakt om de regering voor de tweede keer bijzondere machten toe te kennen, heeft voorzitter Rachid Madrane erop gewezen dat de controle over de regering een fundamentele taak is. Hij benadrukte dat het Brussels Parlement, ondanks de moeilijke en ongekende omstandigheden van de afgelopen maanden, al het mogelijke heeft gedaan omlees verder « Parlement bruxellois : l’octroi des pouvoirs spéciaux n’a pas empêché le contrôle politique de l’action du Gouvernement dans la crise du coronavirus »

De commissie voor de Algemene zaken keurt de ontwerpen van ordonnantie goed waarin de Brusselse regering en het Verenigd College van de GGC om bijzondere machten vragen

Toen ons land geconfronteerd werd met een tweede golf van de Covid-19-crisis, hadden de Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangekondigd dat ze zich voorbereidden om het parlement opnieuw om bijzondere machten te vragen, zodat hun optreden tegen de verspreiding van het virus zolees verder « Parlement bruxellois : les Commissions des Affaires générales approuvent les projets d’ordonnance par lesquels le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Cocom sollicitent les pouvoirs spéciaux »

Brussels parlement: hervatting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie

Zoals aangekondigd, is de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.lees verder « Parlement bruxellois : Reprise des travaux de la Commission spéciale COVID-19 »

De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement schorst haar werkzaamheden

Op maandag 26 oktober om 12.00 uur is het Bureau van de bijzondere Covid-19 commissie van het Brussels Parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.lees verder « La commission spéciale COVID du Parlement bruxellois suspend ses travaux »

Een parlement dat toegankelijker is voor de burgers

Het parlement is de plek waar de burger tussen 2 verkiezingen door zijn stem kan laten horen. Het is daarom essentieel om de deuren nog wijder open te zetten, de dialoog tussen politici en burgers te bevorderen en de participatieve democratie te stimuleren. Er zijn al verschillende initiatieven in deze richting genomen!lees verder « Un Parlement plus accessible aux citoyens »

Samenstelling van de bijzondere commissie die belast is met de aanpak van de Covid-19-pandemie

De Brusselse parlementsleden hebben op vrijdag 17 juli in plenaire vergadering besloten een bijzondere commissie, belast met de aanpak van de Covid-19-pandemie, samen te stellen. De commissie zal lessen moeten trekken uit het verloop van de zwaarste fase van de crisis.lees verder « Composition de la commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie de COVID-19 »

Crisismanagement rond het coronavirus: het Brussels Parlement richt een bijzondere commissie op

Op maandag 6 juli hebben de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken van het Brussels Parlement en de commissie voor de Algemene Zaken van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) gezamenlijk de verschillende teksten onderzocht waarin werd aangedrongen op de oprichting van een commissie die zich moet buigen over het beheer van de gezondheidscrisis door de gewestregering en het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).lees verder « Gestion de la crise du coronavirus : le Parlement bruxellois instaure une commission spéciale »

Een stap vooruit voor de burgerparticipatie in Brussel: het petitierecht wordt vereenvoudigd

Désormais, il suffira de récolter 1000 signatures, et non plus 5000, pour avoir le droit d’être entendu par le Parlement bruxellois. Le droit de pétition est un des outils qui permettent aux citoyens de faire entendre leur voix. Il prévoit que tout citoyen a le droit d’être entendu par le Parlement bruxellois pour lui relayer seslees verder « Une avancée pour la participation citoyenne à Bruxelles : le droit de pétition est facilité »

Europees semester: aanbevelingen aan België inzake begroting, groei en werkgelegenheid voor het eerst voorgelegd aan de leden van het Brussels Parlement

Op dinsdag 22 juni heeft de Commissie voor de Europese Zaken van het Brussels Parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, twee adviseurs van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België verwelkomd, mevrouw Veerle Nuyts en de heer Xavier Vanden Bosch. Zij kwamen het Europese kader voorstellen voor de coördinatie van het sociaaleconomisch beleid, het Europese herstelplan en de aanbevelingen die de Europese Commissielees verder « Semestre Européen : Les recommandations faites à la Belgique en matière de budget, de croissance et d’emploi présentée pour la toute première fois aux député-e-s bruxellois-e-s »

Irisfeest: annulering van de officiële receptie en de opendeurdag in het Brussels Parlement (9 en 10 mei 2020)

Dit jaar viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 31ste verjaardag. Het Irisfeest is traditioneel de gelegenheid om deze verjaardag samen met de Brusselaars te vieren. Het Brussels Parlement was van plan om, zoals elk jaar, op zaterdag 9 mei een officiële receptie te organiseren en op zondag 10 mei de deuren te openen voor het grote publiek, voor een dag vol activiteiten.lees verder « Fête de l’Iris : annulation de la réception officielle et de la journée portes ouvertes du Parlement bruxellois (9 et 10 mai 2020) »

Het Uitgebreid Bureau organiseert een aangepaste democratische controle door de regering met bijzondere bevoegdheden

Op vrijdag 27 maart heeft het Uitgebreid Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op initiatief van parlementsvoorzitter, Rachid Madrane, zijn eerste vergadering via videoconferentie gehouden. Bij deze gelegenheid heeft minister-president Rudi Vervoort, in aanwezigheid van een dertigtal parlementsleden, waaronder de leiders van de erkende fractieslees verder « Le Bureau élargi organise un contrôle démocratique adapté du Gouvernement en pouvoirs spéciaux »

Burgerparticipatie: Het Brussels Parlement ontvangt de indieners van een petitie over CETA

De Commissie Europese aangelegenheden van het Brussels Parlement ontvangt op donderdag 5 maart om 10.30 uur de heer Theo Mewis, indiener van een burgerpetitie over het CETA-verdrag, in naam van “Initiatives Citoyennes Communes Mercosur-CETA”. De petitie heeft twee verzoeken: Brussel “CETA-vrije zone” verklaren en een volksraadpleging organiseren over de vraag: “Moet het Brussels Parlement al dan niet stemmen voor het CETA-verdrag?”lees verder « Participation citoyenne : Le Parlement bruxellois accueille ce jeudi 5 mars à 10h30 les auteurs d’une pétition sur le CETA »

Dynamiek en burgerparticipatie staan centraal in de hervorming van het Reglement

Vandaag heeft de Bijzondere Commissie voor het Reglement, onder voorzitterschap van Rachid Madrane, met een zeer ruime meerderheid een reeks hervormingen goedgekeurd die voorgesteld waren door de verschillende politieke fracties om de parlementaire werkzaamheden te stimuleren en de inspraak van de burgers te vergroten. Het gendercriteriumlees verder « Dynamisme et participation au cœur de la réforme du Règlement »

NL