Weldra een ombudsdienst voor de Brusselaars

De Brusselaars zullen binnenkort een beroep kunnen doen op een ombudsdienst wanneer ze een probleem hebben met een Brusselse administratie, of het nu gaat om het gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Cocof of zelfs een gemeente die niet over een eigen ombudsman beschikt.

Als politieke vertegenwoordigers moeten we de belangen van de Brusselse bevolking dagelijks verdedigen, steeds met respect voor elkaar.

Een van de dossiers die tijdens de vorige regeerperiode in gang zijn gezet, en die ik graag tot een goed einde wil brengen, is dat van de benoeming van een gewestelijke ombudsman of -vrouw.

De oproep voor kandidaten is in maart 2020 gelanceerd. De selectieprocedure moest dan wegens de lockdown worden uitgesteld, maar is inmiddels bijna afgerond.

Brussel was de enige entiteit die nog niet over een dergelijke dienst beschikte. De federale overheid, het Waals Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap hebben sinds vele jaren een ombudsman.

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zullen de Brusselaars een beroep kunnen doen op deze ombudsdienst wanneer ze een probleem hebben met een Brusselse administratie , of het nu gaat om het gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Cocof of zelfs een gemeente die niet over een eigen ombudsdienst beschikt.

De Brusselaars zullen dan dezelfde rechten genieten als hun medeburgers!


NL