Brussels Parlement: de overlegcommissie gewijd aan de invoering van 5G in het Brussels Gewest keurt 43 aanbevelingen goed

Brussels Parlement: de overlegcommissie gewijd aan de invoering van 5G in het Brussels Gewest keurt 43 aanbevelingen goed: 45 burgers en 15 parlementsleden zijn samengekomen in een overlegcommissie en onderzoeken sinds 29 april de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels Gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologie.lees verder « Parlement bruxellois : la commission délibérative consacrée au déploiement de la 5G en Région bruxelloise adopte 43 recommandations »

Prettig Irisfeest!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viert vandaag, zaterdag 8 mei 2021, zijn 32ste verjaardag. Voor het tweede jaar op rij zal het Brussels Parlement, zoals dit naar jaarlijkse goede gewoonte bij deze gelegenheid wel het geval is, zijn deuren niet kunnen openen om deze verjaardag samen met de Brusselaar te vieren. De voorzitter van het Parlement, Rachid Madrane, de eerste ondervoorzitter, Guy Vanhengel, en de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort,lees verder « Bonne Fête de l’Iris! »

Het Brussels Parlement ontvangt de Belgian Pride

Traditiegetrouw betuigt het Brussels Parlement in mei zijn steun aan de Pride door verenigingen die opkomen voor de rechten van de LGTBQI+-gemeenschap uit te nodigen om samen met hen de regenboogvlag te hijsen. Dit jaar heeft de gezondheidssituatie het Brussels Parlement gedwongen tot schaalverkleining voor dit evenement maar heeft parlementsvoorzitter Rachid Madranelees verder « Le Parlement bruxellois accueille la Belgian Pride »

Brussels Parlement: assisen tegen racisme van start op 29 april

21 maart is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Dit is een gelegenheid om ons eraan te herinneren dat, 40 jaar na de goedkeuring van de wet tegen racisme en xenofobie en ondanks de geboekte vooruitgang, racisme en discriminatie problemen zijn die onze samenleving blijven teisteren. Het Brussels Parlement heeft besloten de kwestie aan te pakken door eind volgende maand een rondetafelconferentie tegen alle vormen van racisme te organiseren.lees verder « Parlement bruxellois : les Assises contre le racisme s’ouvrent le 29 avril »

Brussels Parlement keurt aanbevelingen van bijzondere Covid-19-commissie goed

De Brusselse parlementsleden hebben vandaag in plenaire vergadering de aanbevelingen onderzocht en gestemd, die de bijzondere commissie die de aanpak van de Covid-19-pandemie onderzocht, had geformuleerd. Deze 183 aanbevelingen, die gericht zijn tot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, hebben tot doel de voorbereiding en de reactie van de Brusselse overheden, in het geval van een toekomstige gezondheidscrisis, te verbeteren.lees verder « Le Parlement bruxellois approuve les recommandations de la commission spéciale COVID »

Lancering van het platform democratie.brussels: participatieve democratie, ook online

Met het platform http://www.democratie.brusselsbeschikken de assemblees van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (PRB) en van het parlement francophone bruxellois (PFB) over een nieuw instrument om de toegang van de Brusselse burgers tot de processen van participatieve democratie, zoals verzoekschriften en overlegcommissies, te vergemakkelijken.lees verder « Lancement de la plateforme democratie.brussels :la démocratie participative accessible aussi en ligne ! »

Brussels parlement: de eerste overlegcommissies worden in april en juni georganiseerd

Het Brussels Parlement heeft zich tot doel gesteld in 2021 de eerste twee overlegcommissies te organiseren. Deze commissies bestaan uit 15 parlementsleden en 45 burgers die via loting worden uitgekozen uit alle Brusselaars van 16 jaar en ouder. De thema's zijn bekend sindslees verder « Parlement bruxellois : les premières commissions délibératives seront installées en avril et en juin »

Tijdschema voor de afsluiting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement: het eindverslag zal op 5 maart in stemming worden gebracht

De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, organiseert momenteel de laatste hoorzittingen. Vervolgens zal zij aanbevelingen opstellen om de voorbereiding en de reactie van de Brusselse politieke instellingen in Brussel op een eventuele volgende gezondheidscrisis te verbeteren.lees verder « Calendrier de clôture des travaux de la commission spéciale COVID-19 du Parlement bruxellois : le rapport final sera voté le 5 mars »

Leegstaande woningen voor daklozen en 5G: de twee thema’s die het onderwerp zullen uitmaken van de eerste overlegcommissies van het Brussels parlement

Het Brussels Parlement zal in 2021 de twee eerste overlegcommissies organiseren. Sinds het begin van deze zittingsperiode heeft het Brussels parlement een reeks maatregelen genomen om de burgers nauwer bij de parlementaire werkzaamheden te betrekken. Zo is het petitierecht toegankelijker gemaakt en beschikt het parlement voortaan over de nodige middelen voor de organisatie van overlegcommissies.lees verder « Logements inoccupés pour les sans-abri et 5G : les deux thèmes qui feront l’objet des premières commissions délibératives du Parlement bruxellois »

Het Brussels Parlement neemt met eenparigheid van stemmen een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot uitstel van de executie van professor Ahmadreza Djalali

In 2016, tijdens een zakenreis naar zijn geboorteland Iran, werd Professor Djalali, een spoedarts, gearresteerd, beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Deze veroordeling heeft heel wat emotie losgeweekt, ook in België, waar de professor lesgaf aan de VUB.lees verder « Le Parlement bruxellois adopte à l’unanimité une résolution demandant la suspension de l’exécution du professeur Ahmadreza Djalali »

De toekenning van bijzondere machten heeft de politieke controle op het optreden van de regering tijdens de coronapandemie niet verhinderd

Nu het Brusselse parlement zich opmaakt om de regering voor de tweede keer bijzondere machten toe te kennen, heeft voorzitter Rachid Madrane erop gewezen dat de controle over de regering een fundamentele taak is. Hij benadrukte dat het Brussels Parlement, ondanks de moeilijke en ongekende omstandigheden van de afgelopen maanden, al het mogelijke heeft gedaan omlees verder « Parlement bruxellois : l’octroi des pouvoirs spéciaux n’a pas empêché le contrôle politique de l’action du Gouvernement dans la crise du coronavirus »

De commissie voor de Algemene zaken keurt de ontwerpen van ordonnantie goed waarin de Brusselse regering en het Verenigd College van de GGC om bijzondere machten vragen

Toen ons land geconfronteerd werd met een tweede golf van de Covid-19-crisis, hadden de Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangekondigd dat ze zich voorbereidden om het parlement opnieuw om bijzondere machten te vragen, zodat hun optreden tegen de verspreiding van het virus zolees verder « Parlement bruxellois : les Commissions des Affaires générales approuvent les projets d’ordonnance par lesquels le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Cocom sollicitent les pouvoirs spéciaux »

Brussels parlement: hervatting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie

Zoals aangekondigd, is de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.lees verder « Parlement bruxellois : Reprise des travaux de la Commission spéciale COVID-19 »

De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement schorst haar werkzaamheden

Op maandag 26 oktober om 12.00 uur is het Bureau van de bijzondere Covid-19 commissie van het Brussels Parlement, die zich buigt over de aanpak van de Covid-19-pandemie, bijeengekomen om de balans op te maken van de organisatie van haar werkzaamheden op korte termijn.lees verder « La commission spéciale COVID du Parlement bruxellois suspend ses travaux »

NL