Home

ik wil Brussel alles teruggeven wat ze mij heeft geboden

rachid madrane

Het Brussels Parlement en het Parlement francophone bruxellois finalisten voor de prijs van het International Observatory on Participatory Democracy (IOPD)

Met de oprichting van overlegcommissies, waren het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement francophone bruxellois de eerste parlementen ter wereld die burgers en parlementsleden op permanente basis verenigden in gemengde commissies.

De overlegcommissie over biodiversiteit in de stad keurt haar verslag goed

De derde overlegcommissie die het Brussels Parlement organiseerde sinds het deze nieuwe vorm van parlementair werk invoerde, heeft vandaag haar werkzaamheden officieel afgesloten met de stemming over haar verslag.

Het Brussels Parlement stelt de follow-up voor van de aanbevelingen van de overlegcommissie voor de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest

Op zaterdag 18 juni 2022 bracht het Brussels Parlement de 45 door het lot gekozen burgers en de 15 parlementsleden die samen deel uitmaakten van de overlegcommissie voor de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest, samen voor een slotzitting.

contact

Een vraag of een opmerking?

NL